• Parool-vier-sterren-schapenheld

★★★★ PAROOL
“Ik begrijp zijn woede en stress”

Ton van Zantvoort prikt met Schapenheld het romantische beeld van schaapherder door. De documentaire volgt tweeëneenhalf jaar de Brabantse herder Stijn, die te maken heeft met bikkelharde concurrentie en bureaucratische regels.

 

Waarom een film over een schaapherder?

“Iedereen kent het romantische beeld van schaapherders, maar weinigen weten dat het beroep totaal niet meer romantisch is. Er komt tegenwoordig zoveel bij kijken. Herders moeten aan acquisitie doen, opdrachten binnenhalen voor het begrazen van natuurterreinen. Stijn is een traditionele herder, die de concurrentiestrijd aan moet gaan met bioindustriebedrijven met duizenden schapen, die goedkoper kunnen werken.  Vergelijk het maar met de bakkerij op de hoek, die het niet kan bolwerken tegen de supermarkt.”

Dat Stijn vloekt en tiert en woedeuitbarstingen heeft, doet ook niet denken het cliché van de schaapherder als een wijs mens, dat met zichzelf en de natuur in harmonie leeft.

Lees het artikel via Blendle

https://blendle.com/i/het-parool/ik-begrijp-de-woede-en-stress-van-de-herder/bnl-par-20190220-10624944?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImhlcnJpZWNvbW11bmljYXRpZSIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtcGFyLTIwMTkwMjIwLTEwNjI0OTQ0In0%3D

  • Film-vandaag-recensie-schapenheld